Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad se pojí ke dvěma historicky výrazným událostem, které od sebe dělí 50 let – uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek sametové revoluce v roce 1989. V dnešní době záleží na svobodném rozhodnutí každého z nás, zda-li v životě zvolíme cestu studia na vysoké škole nebo se hned po střední vrhneme […]