Skip to content

KORONAVIRUS

AKTUÁLNĚ

S ohledem k probíhající pandemii koronaviru se může otevírací doba Fakulty a možnost přístupu měnit. Pro aktuální informace sledujte prosím Aktuality na Fakultním webu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Níže uvedené odpovědi se mohou s vývojem situace měnit. Situace se stále vyvíjí.
Všechny dotazy, které ještě nebyly zodpovězeny zodpovíme. Prosíme o strpení. Děkujeme za pochopení.

>INFORMACE K ORGANIZACI STUDIA, SZZ A ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ<

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K OPATŘENÍ FAST VUT PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Otázky a odpovědi 18. 3. 2020

OTÁZKA: Když budu kontaktovat e-mailem pracovníky na studijním oddělení, bude mi odpovězeno nebo nebude nikdo přítomen jak telefonicky či po emailu?

 • ODPOVĚĎ: Pracovní doba studijního oddělení je 7.00-15.00. V této chvíli platí, že v době 9.00–12.00 hod. jsou referentky v pracovní dny přítomny na pracovišti a odpovídají jak mailem, tak telefonicky a vyřizují poštu apod. Ve zbývající pracovní době (7.00-9.00 a 12.00-15.00) mají přesměrované telefony z fakulty na své osobní telefony.

OTÁZKA: Jak budou probíhat kritiky na oboru ARC? Hrozí, že ateliér budeme opakovat?

 • ODPOVĚĎ: Předpokládáme, že druhé kritiky, které jsou v 10. týdnu semestru (6.–10. 4. 2002) proběhnou.
  Vedení fakulty bude činit vše pro to, aby opakování předmětu nebylo nutné. Tedy za předpokladu, že student splní vše, co bylo po něm požadováno.

OTÁZKA: Jaký má vliv na přijetí u Vás na výšku, když my maturanti nevíme, zda se vůbec dostaneme k maturitním zkouškám?

 • ODPOVĚĎ: Předpokládáme, že maturita bude moci proběhnout tak, aby zápis na vysokou školu mohl proběhnout nejpozději v průběhu září 2020.

OTÁZKA: Není možné umožnit přístup v intranetu k učebním oporám? Vyučující se často odkazují na tyhle opory a tím, že je zavřený KIC se člověk nemá k nim jak dostat.

 • ODPOVĚĎ: V souvislosti s šířením koronaviru bylo vedením fakulty rozhodnuto, že v tomto akademickém roce je možné poskytovat studentům studijní opory bezplatně. Toto poskytování řeší vyučující (ne centrálně fakulta). Je doporučeno, aby vyučující připsali i stránky nebo kapitoly, které jsou k učení určeny.

OTÁZKA: Co dělat, pokud nám vyučující ještě neposlali informace jak bude probíhat cvičení? Případně do kdy nám měli informace zaslat? Bez informací nemůžu pokračovat ve svém studiu.

 • ODPOVĚĎ: Prosím upozorněte e-mailem vedoucího příslušného ústavu a on bude situaci řešit. Je také možné se obrátit na proděkana Jandoru, který má studium na FAST VUT na starosti.

OTÁZKA: Bude prodloužen termín pro odevzdání přihlášky do magisterského studia (SI)? Moc se mi nechce v téhle době posílat přihlášku, když taky nemusím odstátnicovat.

 • ODPOVĚĎ: Předpokládáme, že státní závěrečné zkoušky proběhnou tak, aby zápis do navazujících magisterských studijních programů mohl proběhnout nejpozději v průběhu září.
  Současně bude možné využít doplňkového termínu přijímacího řízení – přihlášku ke studiu je nutné podat do 15. 7. 2020 (doplňkový termín však není u NSP Architektura a rozvoj sídel).

OTÁZKA: Když se neproberou všechny přednášky, jak budou probíhat zkoušky. Budou nějaké úlevy či úpravy?

 • ODPOVĚĎ: Vyučující upřesní, na základě proběhnuté prezenční a distanční výuky, rozsah látky, která bude předmětem zkoušení.

OTÁZKA: Jak to bude s podáním přihlášek, které jsou do 31.3.?

 • ODPOVĚĎ: Předpokládáme, že státní závěrečné zkoušky proběhnou tak, aby zápis do navazujících magisterských studijních programů mohl proběhnout nejpozději v průběhu září.
  Současně bude možné využít doplňkového termínu přijímacího řízení – přihlášku ke studiu je nutné podat do 15. 7. 2020 (doplňkový termín však není u NSP Architektura a rozvoj sídel).

OTÁZKA: Jak to bude s termíny odevzdání diplomových prací u studentů magisterského stupně studia ústavu ARC, když není možné aktuálně konzultovat s vedoucími prací?

 • ODPOVĚĎ: K uvedenému dotazu mohu sdělit jen to, že zatím reagujeme a plníme pouze nařízení nadřízených orgánů. Předpokládám, že další postup ve výuce, pokud bude obnovena, bude řešen na úrovni vedení VUT a fakulty až v aktuálně nastalé situaci. Konzultace s vedoucím DP prostřednictvím Internetu je sice velice zdlouhavá, ale zatím jediná možnost.

OTÁZKA: Jak bude či nebude probíhat praxe na oboru R a ARC?

 • ODPOVĚĎ: Informace byly podány vedení ústavů ARC a TST, které budou k tomuto dále komunikovat.

Otázky a odpovědi 13. 3. 2020

OTÁZKA: Jak se budou řešit průběžné zápočtové testy například z matematiky?

 • ODPOVĚĎ: V některých skupinách testy proběhly ještě před zrušením výuky. V jiných se to nestihlo, přestože byly testy naplánovány. Proto je nutné počítat s tím, že tam, kde testy neproběhly a byly plánovány, proběhnou hned po obnovení výuky. To se týká i výuky konstruktivní geometrie. Případné výjimky mohou stanovit garanti a vyučující. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

OTÁZKA: Jak to bude s termíny odevzdání diplomových prací u studentů magisterského stupně studia ústavu ARC, když není možné aktuálně konzultovat s vedoucími prací.

 • ODPOVĚĎ: K uvedenému dotazu mohu sdělit jen to, že zatím reagujeme a plníme pouze nařízení nadřízených orgánů. Předpokládám, že další postup ve výuce, pokud bude obnovena, bude řešen na úrovni vedení fakulty až v aktuálně nastalé situaci. Konzultace s vedoucím DP prostřednictvím Internetu je sice velice zdlouhavá, ale zatím jediná možnost. doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Otázky a odpovědi 12. 3. 2020

OTÁZKA: Pripadá teoreticky, v prípade dlhšieho pretrvávania krízového stavu, predĺženie semestra alebo prípadne jeho anulácia ?

 • ODPOVĚĎ: Toto bude upřesněno dle vývoje situace, lze očekávat rozhodnutí z pozice vedení VUT.

OTÁZKA: Budou se v blízké době zavírat koleje VUT?

 • ODPOVĚĎ: Nyní ( 12.3.2020 10:33 ) není provoz kolejí a služeb spojených s ubytováním omezen. Sledujte aktuální informace zde: http://www.kam.vutbr.cz/?p=uvod

OTÁZKA: Co když se situace nezlepší po celou dobu semestru? Jak bude probíhat zkouškové období?

 • ODPOVĚĎ: Toto bude upřesněno dle vývoje situace, lze očekávat rozhodnutí z pozice vedení VUT.

OTÁZKA: Budou učitelé nuceni nahrávat videopřednášky/cvičení? bez výkladu se ‘samoučí’ velmi obtížně.

 • ODPOVĚĎ: Jak budou vyučující postupovat je v jejich kompetenci. Dnes proběhl seminář zaměřený na tvorbu elektronických kurzů v prostředí Moodle a kurz pro vyučující pro práci v konferenčních aplikacích Jitsi a Microsoft Teams.

OTÁZKA: “Od 11.3 až do odvolania” studenti čo cestujeme z trosku väčšej vzdialenosti, dozvieme sa aspoň dva dni dopredu kedy sa môžeme vrátiť opäť do školy?

 • ODPOVĚĎ: Zcela určitě bude začátek výuky oznámen s dostatečným předstihem z pozice vedení VUT.

OTÁZKA: Jak budou probíhat konzultace?

 • ODPOVĚĎ: Jak budou vyučující postupovat je v jejich kompetenci. Dnes proběhl seminář zaměřený na tvorbu elektronických kurzů v prostředí Moodle a kurz pro vyučující pro práci v konferenčních aplikacích Jitsi a Microsoft Teams.

OTÁZKA: Jak to bude s vrácením půjčených skript z KIC?

 • ODPOVĚĎ: Termín vracení skript a publikací do 11. – 31. března 2020 bude prodloužen do 1. dubna 2020.
  V případě delšího trvání opatření o zrušení výuky a uzavření univerzitních knihoven se termín vracení publikací posune dle aktuální potřeby. V případě dřívějšího odvolání opatření bude platit termín vracení výpůjček do 1. dubna 2020.

Otázky a odpovědi 11. 3. 2020

OTÁZKA: Jak je to s výukou pro kombinované studium?

 • ODPOVĚĎ: Kombinovaná forma studia – budeme postupovat obdobně jako u prezenční formy studia – nahradí se distanční formou studia.

OTÁZKA: Praxe studentů mimo prostory FAST VUT? Je nutno rušit? Jak mají studenti postupovat v případě zrušení? Co když už praxe probíhají?

 • ODPOVĚĎ: Informace byly podány vedení ústavů ARC a TST, které budou k tomuto dále komunikovat.

OTÁZKA: Fungování konzultací cvičení? Kdo zadává, jak, jak se má konzultovat. Případně kdo má rozhodnout o formě této výuky a stanovit do kdy toto rozhodnutí musí rozeslat zaměstnancům, kterých se to týká. Jaká forma “e-konzultace” je přípustná? Mohu jim chyby nadiktovat do zvukové stopy, videa či je to na každém kantorovi? Nebo bude nějaké omezení?

 • ODPOVĚĎ: Informace byly podány vedoucím ústavů na jednání s panem děkanem dne 10. 3. 2020. Vedoucí ústavů vydají návazně pokyny na ústavech.

OTÁZKA: V případě cvičení a konzultování přes email, musí studenti posílat výkresy/výpočty apod. v den kdy mají mít cvičení dle rozvrhu? Aby se vyučujícím nehromadila práce dle toho, kdy má student čas a řekne si, teď to pošlu. Jde o dodržování termínů dle harmonogramu cvičení.

 • ODPOVĚĎ: To záleží na domluvě s vyučujícím.

OTÁZKA: Otevření laboratoří pro studenty zpracovávající DP, BP? V případě BP už je poměrně pozdě na změnu práce na více teoretickou. Za chvíli se odevzdávají. Je povoleno individuálně se domluvit na návštěvě laboratoří se svým vedoucím a v práci tedy za jistých podmínek pokračovat? Případně za jakých.

 • ODPOVĚĎ: Nelze, je nutné řešit s vedoucím práce. V Doporučení rektora VUT je uvedeno: „Nebude probíhat ani výuka v menších kolektivech, to znamená v ateliérech nebo laboratořích“.

OTÁZKA: Jak to bude s přednáškami? Budou se nahrazovat ve zkouškovém období? Případně bude posunut celý harmonogram semestru?

 • ODPOVĚĎ: Přednášky budou řešeny jako v distanční formě studia (např. webináře, prezentace na internetu, on-line přednášky, individuální konzultace on-line, určení podkladů k samostudiu apod.). Změna harmonogramu semestru bude možná v koordinaci s VUT. Nyní nelze jednoznačně odpovědět.

OTÁZKA: Co dobrovolné akce, přednášky a workshopy na půdě fakulty? Mohou v případě konání těchto akcí do 100 osob studenti na půdu fakulty?

 • ODPOVĚĎ: Ne, nemohou.

OTÁZKA: Budou probíhat již registrované termíny zkoušek, které jsme si zapsali?

 • ODPOVĚĎ: Ne, nebudou.

OTÁZKA: Jak se mění studium pro studenty DSP? Mohou probíhat konzultace mimo univerzitu? Konzultace jsou pro studenty DSP výukou, která je zrušena, mají tedy vůbec povinnost konzultovat po dobu uzavření VUT?

 • ODPOVĚĎ: Platí to stejné, co pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

OTÁZKA: Můžeme se po fakultě pohybovat? Nebo máme úplně zakázán vstup do prostor FAST mimo prostory Restaurace Rybkova? 

 • ODPOVĚĎ: Ne, po fakultě je zakázáno se pohybovat (toto neplatí pro prostory Restaurace Rybkova, jejíž kapacita je omezena na 100 osob).

OTÁZKA: Jak se bude kontrolovat, zda studenti toto nařízení s pohybem po FASTu dodržují?

 • ODPOVĚĎ: Dáno Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, které zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

OTÁZKA: Bude otevřen KIC? Někteří kantoři se na KIC odkazují v rámci výuky.

 • ODPOVĚĎ: Ne. Vedoucí ústavu byli s touto skutečností seznámeni na jednání s panem děkanem dne 10. 3. 2020. Studenti byli s tímto seznámeni „Informacemi děkana“ zveřejněnými na webových stránkách FAST VUT.

OTÁZKA: Bude otevřena literární kavárna a prodejna skript v budově A?

 • ODPOVĚĎ: Ne, bude uzavřena.

OTÁZKA: Přihlásil jsem se na zahraniční cestu a mám na zahraničním oddělení jednání, mohu přijít osobně?

 • ODPOVĚĎ: Ne. Řešit telefonicky nebo mailem s příslušnými referentkami.

OTÁZKA: Upřednostňuje fakulta nějaký způsob komunikace před druhým? Například mail před telefonní komunikácí?

 • ODPOVĚĎ: Ne, toto je v kompetenci vyučujícího.

OTÁZKA: Bude probíhat nějaká desinfekce fakultních prostor?

 • ODPOVĚĎ: Možnosti desinfekce jsou nyní řešeny. Již nyní probíhá zvýšené uklízení fakulty se silnějšími prostředky. Umývají se podlahy, dveře, stoly atd.

OTÁZKA: Ruší se fakultní akce?

 • ODPOVĚĎ: Ano, až do odvolání se ruší všechny fakultní akce bez ohledu na počet účastníků.