Pozor: Krajská hygiena zakazuje od 23. 9. 2020 až do odvolání osobní účast studentů na výuce.

Více informací zde.

Studentská Komora Akademického Senátu 

SKAS FAST VUT

Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební VUT v Brně je dílčím voleným orgánem. Komora sestává z 15ti volených členů z řad studentů Fakulty.
Volební období Akademického senátu je v souladu se Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dle §26 tříleté.

Akademický senát sestává z Komory akademických pracovníků a Studentské komory. Základním úkolem komory je podílet se na tvorbě a schvalování legislativy Fakulty, angažovat se v ustanovených komisích Akademického senátu a děkana Fakulty a předkládat návrhy ke změnám. Sekundárním cílem komory je zlepšovat kvalitu života studentům Fakulty, propagovat a podporovat Fakultu před veřejností a hájit zájmy studentů.

Mimo základní agendy zařizujeme řadu akcí, které naleznete vypsané níže.

Reprezentační ples FAST VUT

Jeden z největších plesů v ČR

Dny
Hodiny
Minuty
Sekundy
10. listopadu 2020
Zoner BOBYHALL, Brno

Reprezentační ples FAST VUT v Brně

Je každoroční tradiční událostí konanou Studentskou komorou v kooperaci s vedením FAST VUT. Dobrá hudba? Na 1 500 studentů FASTu?
Krásné a reprezentativní prostory? Jeden z největších plesů? ANO!
Přesně to je FASTples.

Advent na FAST VUT

Vánoční atmosféra, rozsvěcení stromu nebo legendární S(TA)VAŘÁK

prosinec 2020
FAST VUT v Brně

ADVENT na FAST VUT!

Každoročně rozsvítíme světýlka na stromu před Fakultou. Nic zvláštního? Tak trochu nuda? Opak je pravdou, podstatné je totiž to, co se děje předtím a potom. Báječná atmosféra, vůně perníčků a svařáku a Vánoční melodie naplní tvé srdce klidem a příjemně zahřejí.

Konference STAVOKS

Soutěžní konference pro studenty SŠ – prezentace ročníkových prací

leden 2021
FAST VUT v Brně

Konference STAVOKS

Je každoročně konanou soutěží pro studenty SŠ. Princip soutěže spočívá v přihlášení ročníkové práce na webu soutěže a její následné prezentace před odbornou porotou. Vítězové si odnesou ať už věcné ceny, diplom a zkušenosti, tak zejména i automatické přijetí ke studiu na FAST VUT v Brně!

DALŠÍ UDÁLOSTI

Mimo výše uvedené události se SKAS podílí na / přímo organizuje:

Diskuse studentů s vedením FAST VUT
KOSTAF
Promoce
Mezinárodní den žen na FAST VUT
Mikrovlnné trouby
Odpočinková zóna
Správa SKASroomu

21

Komisí a rad

15

Členů dle volebního řádu

7

Akcí v průběhu semestru