Studentská Komora Akademického Senátu 

SKAS FAST VUT

Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební VUT v Brně je dílčím voleným orgánem. Komora sestává z 15ti volených členů z řad studentů Fakulty.
Volební období Akademického senátu je v souladu se Zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dle §26 tříleté.

Akademický senát sestává z Komory akademických pracovníků a Studentské komory. Základním úkolem komory je podílet se na tvorbě a schvalování legislativy Fakulty, angažovat se v ustanovených komisích Akademického senátu a děkana Fakulty a předkládat návrhy ke změnám. Sekundárním cílem komory je zlepšovat kvalitu života studentům Fakulty, propagovat a podporovat Fakultu před veřejností a hájit zájmy studentů.

Mimo základní agendy zařizujeme řadu akcí, které naleznete vypsané níže.

Reprezentační ples FAST VUT

Jeden z největších plesů v ČR

Dny
Hodiny
Minuty
Sekundy
10. listopadu 2020
Zoner BOBYHALL, Brno

Reprezentační ples FAST VUT v Brně

Je každoroční tradiční událostí konanou Studentskou komorou v kooperaci s vedením FAST VUT. Dobrá hudba? Na 1 500 studentů FASTu?
Krásné a reprezentativní prostory? Jeden z největších plesů? ANO!
Přesně to je FASTples.

Advent na FAST VUT

Vánoční atmosféra, rozsvěcení stromu nebo legendární S(TA)VAŘÁK

prosinec 2020
FAST VUT v Brně

ADVENT na FAST VUT!

Každoročně rozsvítíme světýlka na stromu před Fakultou. Nic zvláštního? Tak trochu nuda? Opak je pravdou, podstatné je totiž to, co se děje předtím a potom. Báječná atmosféra, vůně perníčků a svařáku a Vánoční melodie naplní tvé srdce klidem a příjemně zahřejí.

Konference STAVOKS

Soutěžní konference pro studenty SŠ – prezentace ročníkových prací

leden 2021
FAST VUT v Brně

Konference STAVOKS

Je každoročně konanou soutěží pro studenty SŠ. Princip soutěže spočívá v přihlášení ročníkové práce na webu soutěže a její následné prezentace před odbornou porotou. Vítězové si odnesou ať už věcné ceny, diplom a zkušenosti, tak zejména i automatické přijetí ke studiu na FAST VUT v Brně!

DALŠÍ UDÁLOSTI

Mimo výše uvedené události se SKAS podílí na / přímo organizuje:

Diskuse studentů s vedením FAST VUT
KOSTAF
Promoce
Mezinárodní den žen na FAST VUT
Mikrovlnné trouby
Odpočinková zóna
Správa SKASroomu

21

Komisí a rad

15

Členů dle volebního řádu

7

Akcí v průběhu semestru