Den učitelů – narození J. A. Komenského

Jan Amos Komenský, patřil k největším vzdělancům své doby. To však neznamená, že měl klidný a spokojený život. Naopak. Bojoval za vzdělanou Evropu, a přitom musel stále utíkat před válečnými konflikty. Celý život se navíc neustále setkával s nepochopením. Byl to humanista, pedagog a pro jeho skvělé vzdělávací metody získal titul Učitel národů. Jan Amos Komenský se […]