Světový den vody

Pro každého z nás znamená voda něco jiného. Pro někoho znamená cestu k přežití, pro jiného běžně dostupnou komoditu. Společně se však všichni shodneme na tom, že je pro nás životně důležitá. Spolu se zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Tento den se koná jako připomenutí důležitého významu vody, její skutečné […]