Ing. Daniel Skřek

Ing. Daniel Skřek Člen SKAS FAST správce sociálních sítí SKASčlen Ekonomické komise děkanačlen Marketingové komise děkanačlen Pedagogické oborové rady pro obor Pozemní stavby (Bc. SP, Mg SP, NMg SP) Něco o mně: Studentská komora Fakulty stavební VUT v Brně je pro mě možnost zlepšit studentské prostředí a nabídnout tak studentům mnoho způsobů zábavy během akademického roku. […]