Skip to content

PRO MÉDIA

PRO MÉDIA

Chcete se s námi spojit?

Napište na e-mail skas.fast@vutbr.cz, na náš Facebook nebo kterémukoli ze členů.

SK AS – Studentská komora Akademického senátu

je součást Akademického senátu FAST VUT v poměru 25 zaměstnanců Komory akademických pracovníků a 15 studentů Studentské komory. Existujeme, protože nás zřídil Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jsme volený orgán a naše členy volí pouze studenti naší fakulty. Máme tříleté funkční období (v současné době 2017-2020). V čele Studentské komory akademického senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Zasedání jsou veřejně přístupná. Procházíme, revidujeme a schvalujeme dokumenty vydávané fakultou. Pořádáme pro studenty nejrůznější akce, kde se můžou všichni společně potkat a užít si spoustu zábavy.

Studentský blog FASŤÁK

má za cíl předávat studentům informace spojené se studiem, vědou a výzkumem na Fakultě stavební. Předává ale také informace o konaných kurzech, zprostředkovává pozvánky jiných spolků a pomáhá propagovat události Fakulty. Postupem času se stal vysokoškolským médiem přinášejícím nejen informativní články, ale také články poučné a zábavné. V rámci činnosti redakce probíhají mimo jiné rozhovory s osobnostmi Fakulty a VUT, či zajímavými osobnostmi ze stavební praxe. Články je možné se souhlasem redakce využít v případě, že na ně bude vhodným a smluveným způsobem odkazováno.

Zajímavé články