Změna organizace výuky

Konkrétní úpravy organizace studia a odkaz na prohlášení o bezinfekčnosti naleznete na kartě KORONAVIRUS.