SK AS – Studentská komora Akademického senátu

SK AS – Studentská komora Akademického senátu je součást Akademického senátu FAST VUT v poměru 25 zaměstnanců Komory akademických pracovníků a 15 studentů Studentské komory. Existujeme, protože nás zřídil Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jsme volený orgán a naše členy volí pouze studenti naší fakulty. Máme tříleté funkční období (v současné době 2017-2020). V čele Studentské komory akademického senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Zasedání jsou veřejně přístupná. Procházíme, revidujeme a schvalujeme dokumenty vydávané fakultou. Pořádáme pro studenty nejrůznější akce, kde se můžou všichni společně potkat a užít si spoustu zábavy.